జనవరి 2010ను భద్రపఱచు

ఎవరిదీ ఆధునిక తెలుగు భాష?

జనవరి 7, 2010

చేతన్ భగత్ వెర్రి వెధవా లేకా విదూ వినోదా చూద్దామని బుడుగాయ్ చదువుతున్నాను. అటు పిమ్మట రీసెంట్ పోస్టులు చదివాను. బావున్నాయి.

వాటి మధ్యలో కవిత్వం గురించి వేసిన పోస్టులో, కామెంటుగా వేసిన ఓ లింకు, చూపవలసిన పిడియఫ్ఫుని కాక, ఆంధ్రజ్యోతి, జనవరి 4 ’వివిధ’కి తీసుకెళ్ళింది. అందులో ఎన్ మనోహర్ రెడ్డి  రాసిన “ఎవరిదీ ఆధునిక తెలుగు భాష?” అనే వ్యాసం చదివాను.

ఆ వ్యాసం మీద మీ వ్యాఖ్యలు చెప్పండి. మనోహర్ వాదనలో నిజం ఎంత? అబద్ధం ఎంత? దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసింది ఏమిటి?

ప్రకటనలు