జనవరి 2011ను భద్రపఱచు

“ఇకడెవ్వరూ ఎవ్వరిని కలుపుకోలేదు …***య్ బే”

జనవరి 28, 2011

’ సీరియస్ ఎమోషన్ లేకుండా ఫైటింగ్ చెయ్యలేన్రా” – ఇదేనా  రవితేజ డైలాగు? నా పరిస్థితీ అదే. గ్యాప్ వచ్చేసింది. ఎమోషన్ ఎగిరి పోయింది. పైగా మనోహర్‌కి చాన్స్ ఇచ్చినా,  సాలిడ్ పాయింట్లతో రాలేదు. (మరింత…)

ప్రకటనలు

“తిరుగులేని దేవుడు తిరుమలరాయడు”

జనవరి 19, 2011

వ్యాఖ్యల కంటిన్యూషన్లో :

@Mohd Javed:
Thank you. The point is well made in just one line. great ! (మరింత…)

అల్లాని ప్రార్ధిస్తే, హిందువుని కాదా?

జనవరి 17, 2011

“అల్లాని ప్రార్ధిస్తే, హిందువుని కాదా?”.  

చెవిపోగులు, నుదుటిన బొట్టు పెట్టుకున్న ఆ ఇంజనీరింగ్ చదివిన కుర్రాడు, అసందర్భంగా నే వేసిన ప్రశ్నకి సెకనులో వెయ్యోవంతు కాలం తత్తరపడ్డాడు. (మరింత…)

రేప్ చేసి, ఓ నిజం తెలుసుకుందాం

జనవరి 12, 2011

కొన్నాళ్ళ క్రితం (మరింత…)